BESØG OS NÅR DET PASSER DIG!

Har du lyst til at opleve Rebild Efterskole? – Du kan altid komme på besøg!

Vejledning

På Rebild Efterskole bliver eleverne vejledt af en ekstern UU vejleder, Rikke, som er tidligere lærer på efterskolen og derfor kender stedet og efterskoleverdenen rigtig godt.

 Vi starter med en introduktion vejledningen på RE og derefter kommer Rikke på besøg på udvalgte dage, hvor der vil være både kollektiv vejledning og mulighed for individuel vejledning særligt for de ikke-parate og uafklarede elever. Det er altid muligt at kontakte skolen, hvis man gerne vil have en snak med vejlederen.

Elevernes lærere skal i løbet af efteråret parathedsvurdere hver enkelt elev op mod uddannelsesønsket – erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse. Dette arbejde foregår i et tæt samarbejde mellem faglærere/kontaktlærere. Forældrene inddrages efter behov og særligt hvis en elev vurderes ikke-uddannelsesparat.

Vores store fordel på Rebild Efterskole er, at vi har eleverne tæt på og kender dem både i det faglige og det sociale/personlige virke. Det giver os en større forståelse af den enkelte elev og et bredere grundlag at vurdere ud fra.

Eleverne vurderes ud fra følge kriterier:

Hver elev skal – uanset om man søger videre i 10. klasse, på erhvervsuddannelse, på gymnasial uddannelse eller i anden aktivitet, udfylde og indsende en elektronisk ansøgning via optagelse.dk, samt udfylde og vedhæfte en studievalgsportfolio senest den 1. marts. Forældre og elev er selv ansvarlige for at få udfyldt og indsendt inden deadline, derfor er det meget væsentligt, at forældrene er deltagende i processen. Efterskolen orienterer i løbet af efteråret/vinteren om disse opgaver og deadlines.

Kontakt skolens kontor, hvis I har spørgsmål vedrørende vejledningsarbejdet eller jeres barns situation i forhold til valg af uddannelse.

http://www.ug.dk – her finder I oplysninger om alle uddannelser i DK og inspiration til valg af uddannelse og job samt info om alle regler i forbindelse med parathed og krav fra ungdomsuddannelser. I kan også benytte eVejledningen via ug.dk