BESØG OS NÅR DET PASSER DIG!

Har du lyst til at opleve Rebild Efterskole? – Du kan altid komme på besøg!

Vejledning

På Rebild Efterskole bliver eleverne vejledt af en ekstern UU vejleder, Rikke, som er tidligere lærer på efterskolen og derfor kender stedet og efterskoleverdenen rigtig godt.

Vi starter med en introduktion til vejledningen på RE og derefter kommer Rikke på besøg på udvalgte dage, hvor der vil være både kollektiv vejledning og mulighed for individuel vejledning, særligt for de elever ikke er vurderet uddannelsesparate eller som er uafklarede. Det er altid muligt at kontakte skolen, hvis man gerne vil have en snak med vejlederen.

Elevernes lærere skal i løbet af efteråret parathedsvurdere hver enkelt elev til både EUD/EUX, HF og 3-årige gymnasieuddannelser. Dette arbejde foregår i et tæt samarbejde mellem faglærere og kontaktlærere. Forældrene inddrages efter behov og særligt hvis en elev ikke vurderes uddannelsesparat. I maj/juni skal eleverne re-vurderes inden endeligt optag på ungdomsuddannelse.

Vores store fordel på Rebild Efterskole er, at vi har eleverne tæt på og kender dem både i det faglige og det sociale/personlige virke. Det giver os en større forståelse af den enkelte elev og et bredere grundlag at vurdere ud fra.

Eleverne vurderes ud fra følgende kriterier:

Hver elev skal – uanset om man søger videre i 10. klasse, på erhvervsuddannelse, på gymnasial uddannelse eller i anden aktivitet, udfylde og indsende en elektronisk ansøgning via optagelse.dk, samt udfylde og vedhæfte en studievalgsportfolio senest den 1. marts.

Forældre og elev er selv ansvarlige for at få udfyldt og indsendt inden deadline, derfor er det meget væsentligt, at forældrene er deltagende i processen. Efterskolen orienterer i løbet af efteråret/vinteren om disse opgaver og deadlines.

Kontakt skolens kontor, hvis I har spørgsmål vedrørende vejledningsarbejdet eller jeres barns situation i forhold til valg af uddannelse.

Hold øje med Digital Post – her sender Børne- og Undervisningsministeriet jævnligt informationer om blandt andet processen, gældende regler for ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelser samt forældrenes ansvar og deadlines i den forbindelse.

Vær også opmærksom på, at det kræver MitID, når ung eller forældre skal logge på optagelse.dk.

http://www.ug.dk – her finder I oplysninger om alle uddannelser i Danmark og inspiration til valg af uddannelse og job, samt information om alle regler i forbindelse med parathed og krav fra ungdomsuddannelser. I kan også benytte eVejledningen via ug.dk.