Obligatoriske fag

Vi tilbyder folkeskolens afgangsprøve i 9. kl. og folkeskolens 10.klasseprøve. Derfor lever vi også op til de regler og timetal der gælder. Faktisk har vi flere timer i nogle af de obligatoriske fag.

Det betyder bl.a. at du i 9.kl. skal i brobygning eller praktik og i 10.kl. skal du i brobygning og lave obligatorisk selvvalgt opgave(OSO)
I 9.klasse er tysk/fransk et valgfag og i 10.kl. er tysk/fransk og fysik et valgfag.