BESØG OS NÅR DET PASSER DIG!

Har du lyst til at opleve Rebild Efterskole? – Du kan altid komme på besøg!

Regler

Vi har nogle grundregler, som skal overholdes. De handler bl.a. om, at du skal komme forberedt til undervisningen og deltage i fællesarrangementer.

Rygning er forbudt på og uden for skolens grund, al besiddelse og brug af alkohol, narkotiske stoffer og lignende er ligeledes totalt forbudt. Overtrædelse af disse regler kan medføre hjemsendelse. Vi har regler, fordi det skal være trygt både at være elev på Rebild Efterskole og forældre til elever på Rebild Efterskole.

Vi skal alle kunne være her og have det godt. Man har altså ikke større ret til at bestemme, blot fordi man er stor, råber højt eller er hurtig i replikken. Det betyder, at man skal VISE HENSYN.

Derudover har vi nogle aftaler, der skal gøre dagligdagen lettere for alle parter. Det drejer sig f.eks. om, at cykler altid placeres i cykelskuret, at der er fast sengetid, samt at mobiltelefonen ikke skal ses eller høres i undervisningen, ved spisning eller ved fællesarrangementer.

Endelig er det af og til nødvendigt at blive enige om forskellige ting vedr. konkrete problemstillinger. Dette sker ofte efter møder i trivselsgrupper, hvor elever og en lærer snakker om dagligdagens begivenheder. Den ugentlige fællestime er også et godt forum for fremlæggelse og diskussion af alverdens små og store ting fra dagligdagen.