BESØG OS NÅR DET PASSER DIG!

Har du lyst til at opleve Rebild Efterskole? – Du kan altid komme på besøg!

Efterskolens pris

NEDENFOR KAN DU LÆSE OM Prisen for ET OPHOLD PÅ REBILD EFTERSKOLE

Vores holdning er, at det ikke må være økonomien, der bestemmer, om man tager på efterskole. Det vender vi lige tilbage til…

Efterskolens pris betales af en forældreegenbetaling efter at statsstøtte er trukket fra.

Statsstøtten beregnes på baggrund af husstandens samlede indkomst to år forud for efterskoleopholdets start. Der tages udgangspunkt i elevens folkeregisteradresse, så hvad end der er en eller to samlevere i husstanden, så er det indkomsten fra denne adresse, der beregnes ud fra. Dertil har antallet af mindre søskende også en betydning for statstilskuddet. Indkomstgrundlaget reduceres nemlig for hvert barn under 18 år, der deler samme folkeregisteradresse som eleven, der skal på efterskole.

Prisen for et år på Rebild Efterskole i skoleåret 24/25 er 2.650 kr. pr. uge før statsstøtte. Det vil sige, at den samlede egenbetaling, efter at statsstøtten er fratrukket, ligger i intervallet 51.000-83.000 kr. for 42 uger. Betalingen fordeles på 12 rater.

Du kan se en beregningsoversigt for Rebild Efterskole her:
24-25 betalingsoversigt

Dertil kommer et indmeldelsesgebyr på 1.000 kr. ca. 14 dage efter tilmelding, et depositum på 1.500 kr. samt 2.000 kr. til skoletøj. Depositum modregnes efter skoleårets afslutning. 

De to udlandsrejser og alle de andre oplevelser, som eleverne skal deltage i, betales via de 12 rater. Der kommer altså ikke ekstrabetaling i forbindelse med skitur m.m. Vi ønsker, at gøre det så let som muligt, når det kommer til efterskolens pris, og du kan derfor være sikker på at have et konkret beløb uden uventede udgifter, der står og venter hele tiden.

Med efterskole.dk’s prisberegner kan du beregne din samlede pris for et efterskoleophold på Rebild Efterskole, hvor statsstøtten er medregnet. Link til efterskole.dk’s prisberegner  

Og så tilbage til, at det ikke må være økonomien der bremser et efterskoleophold.

Vi får som efterskole hvert år et tilskud, der er øremærket til at hjælpe de familier, som af forskellige årsager ikke har råd til at betale et ophold for sit barn. Det kaldes lokal Efterskolestøtte og uddeles af skolen i portioner, der passer til den enkelte families behov og i respekt for, at vi gerne vil hjælpe alle, der søger. Er du i den situation, så kontakt skolen og vi vil hjælpe, alt det vi kan. 

Endelig er Rebild Efterskole så heldige, at skolens bagland (Rebild Efterskoles Venner), hvert år samler en stor gave ind, som også er øremærket til at hjælpe elever økonomisk.

Så hold jer ikke tilbage. Kontakt os, så prøver vi i samarbejde at finde en løsning.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan søger jeg statsstøtte?

De nødvendige oplysninger, der danner grundlag for statsstøtten, henter vi elektronisk fra SKAT, og der skal derfor blot gives tilladelse til dette inden efterskoleopholdets begyndelse. På baggrund af de oplysninger vi får fra SKAT, udregnes statsstøtten og dermed efterskolens pris.

Er prisen på efterskole fradragsberettiget?

Udgifter i forbindelse med et efterskoleophold vurderes som værende privatanliggende, og derfor er efterskolens pris ikke fradragsberettiget. Dette gør sig gældende for alle, hvad end der er tale om samlevende forældre eller ej. Udgifter i forbindelse med efterskolen har heller intet at gøre med børnebidrag, i tilfælde af at forældrene ikke er samboende.

Hvordan beregnes statsstøtten til mit barn, hvis jeg er enlig forsørger?

Er du enlig forsørger og har eleven folkeregisteradresse hos dig, når efterskoleopholdet starter, så er det din indkomst alene, der danner grundlag for den samlede statsstøtte og dermed den samlede pris på efterskolen. Der vurderes altid på baggrund af din indkomst to år forud for skolestart.

Hvad sker der med statsstøtten, når jeg indenfor de seneste to år er blevet skilt?

Ved beregning af statsstøtten tages der udgangspunkt i den husstand, hvor eleven har folkeregisteradresse. Vi henter altid oplysningerne fra SKAT, så bor du alene, er det blot dine oplysninger der hentes ned. Har du i mellemtiden fået en ny samlever og deler I samme folkeregisteradresse, så tæller indkomsten fra denne person med i beregningen af prisen på efterskolen på lige fod med indkomsten fra en forælder. Oplysningerne viser altid husstandens indkomst to år forud for efterskoleopholdets begyndelse, og efterskolens pris beregnes herudfra.