Økonomi

Nedenfor kan du læse omkring økonomien til et ophold på Rebild Efterskole

Vores holdning er, at det ikke må være økonomien, der afgør om man tager på efterskole. Det vender vi lige tilbage til…

Et efterskoleophold betales af en forældre egenbetaling efter at statsstøtte er trukket fra.

På RE er prisen for skoleåret 21/22 er 2.400 kr. pr. uge før statsstøtte. Det vil sige at den samlede egenbetaling efter, at statsstøtten er fratrukket ligger i intervallet 45.000-74.000 kr. for 42 uger. Betalingen fordeles på 11 rater.

Du kan se en beregningsoversigt her: 21-22 beregning af pris

Der til kommer et indmeldelsesgebyr på 1.000 kr. et depositum på 2.000 kr og 1.500 kr. til skoletøj. Depositum modregner efter skoleårets afsluting. 

De to udlandsrejser og alle de andre oplevelser, som vi siger eleverne skal deltage i, betales via de 11 rater. Der kommer altså ikke ekstrabetaling i forbindelse med skitur m.m.

Og så tilbage til, at det ikke må være økonomien der bremser et efterskoleophold.

Vi får som efterskole hvert år en anselig mængde penge, der er øremærket til at hjælpe de familier, som af forskellige årsager ikke har råd til at betale et ophold for sit barn. Er du i den situation, så kontakt skolen og vi vil hjælpe alt det vi kan.

Endelig er RE så heldige at skolens bagland (Rebild Efterskoles Venner), hvert år samler en stor gave ind, som også er øremærket til at hjælpe elever økonomisk.

Så hold jer ikke tilbage. Kontakt os, så prøver vi i samarbejde, at finde en løsning.

Kom på besøg når det passer dig!

Vil du have venner og oplevelser for livet? Bliv elev på Rebild Efterskole og vi garanterer at du får et skoleår du sent vil glemme.

Bliv elev