BESØG OS NÅR DET PASSER DIG!

Har du lyst til at opleve Rebild Efterskole? – Du kan altid komme på besøg!

Økonomi

NEDENFOR KAN DU LÆSE OMKRING ØKONOMIEN TIL ET OPHOLD PÅ REBILD EFTERSKOLE

Vores holdning er, at det ikke må være økonomien, der afgør om man tager på efterskole. Det vender vi lige tilbage til…

Efterskolens pris betales af en forældre egenbetaling efter at statsstøtte er trukket fra.

Statsstøtten beregnet først og fremmest på baggrund af husstandens samlede indkomst 2 år forud for efterskoleopholdets start. Der tages udgangspunkt i elevens folkeregisteradresse, så hvad end der er en eller to samlevere i husstanden, er det indkomsten fra denne adresse, der bliver beregnet ud fra. Dertil har antallet af mindre søskende også en betydning for statstilskuddet. Indkomstgrundlaget reduceres nemlig for hvert barn under 18 år, der deler samme folkeregisteradresse som eleven, der skal på efterskole.

På Rebild Efterskole er prisen for efterskolen i skoleåret 21/22 2.400 kr. pr. uge før statsstøtte. Det vil sige at den samlede egenbetaling efter, at statsstøtten er fratrukket ligger i intervallet 45.000-74.000 kr. for 42 uger. Betalingen fordeles på 11 rater.

Du kan se en beregningsoversigt her: 21-22 beregning af pris

Dertil kommer et indmeldelsesgebyr på 1.000 kr. et depositum på 2.000 kr og 1.500 kr. til skoletøj. Depositum modregnes efter skoleårets afslutning. 

De to udlandsrejser og alle de andre oplevelser, som vi siger eleverne skal deltage i, betales via de 11 rater. Der kommer altså ikke ekstrabetaling i forbindelse med skitur m.m. Vi ønsker at gøre det så let som muligt når det kommer til betaling af efterskolens pris, og du kan derfor være sikker på at have et konkret beløb, uden uventede udgifter der står og venter hele tiden.

Med efterskole.dk’s prisberegner kan du beregne din samlede efterskole pris for et efterskoleophold på Rebild Efterskole, hvor statsstøtten er medregnet. Link til efterskole.dk’s prisberegner her

Og så tilbage til, at det ikke må være økonomien der bremser et efterskoleophold.

Vi får som efterskole hvert år en et tilskud, der er øremærket til at hjælpe de familier, som af forskellige årsager ikke har råd til at betale et ophold for sit barn. Er du i den situation, så kontakt skolen og vi vil hjælpe alt det vi kan.

Endelig er RE så heldige at skolens bagland (Rebild Efterskoles Venner), hvert år samler en stor gave ind, som også er øremærket til at hjælpe elever økonomisk.

Så hold jer ikke tilbage. Kontakt os, så prøver vi i samarbejde at finde en løsning.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan søger jeg statsstøtte?

De nødvendige oplysninger der danner grundlag for statsstøtten, henter vi elektronisk fra SKAT, og der skal derfor blot gives tilladelse til dette inden efterskoleopholdets begyndelse. På baggrund af de oplysninger vi henter fra SKAT, udregnes statsstøtten og dermed efterskolens pris.

Er prisen på efterskole fradragsberettiget?

Udgifter i forbindelse med et efterskoleophold vurderes som værende privatanliggende, og derfor er efterskolens pris ikke fradragsberettiget. Dette gør sig gældende for alle, hvad end der er tale om samlevende forældre eller ej. Udgifter i forbindelse med efterskolen har heller intet at gøre med børnebidrag, i tilfælde af at forældrene ikke er samboende.

Hvordan beregnes statsstøtten til mit barn hvis jeg er enlig forsørger?

Er du enlig forsørger og har eleven folkeregisteradresse hos dig på dagen hvor efterskoleopholdet starter, er det din indkomst alene, der danner grundlag for den samlede statsstøtte og dermed den samlede pris på efterskolen. Der vurderes altid på baggrund af din indkomst to år forud for skolestart.

Hvad sker der med statsstøtten, når jeg indenfor de seneste to år er blevet skilt?

Ved beregning af statsstøtten tages der udgangspunkt i den husstand, hvor eleven har folkeregisteradresse. Vi henter altid oplysningerne fra SKAT, så bor du alene, er det blot dine oplysninger der hentes ned. Har du i mellemtiden fået en ny samlever og deler i samme folkeregisteradresse, tæller indkomsten fra denne person med i beregningen af prisen på efterskolen på lige fod som indkomsten fra en forælder. Oplysningerne viser altid husstandens indkomst to år forud for efterskoleopholdets begyndelse, og efterskolens pris beregnes herudfra.