Vejledning

I løbet af vinteren / tidligt forår skal hver elev udarbejde egen uddannelsesplan, og vi skal som skole parathedsvurdere den enkelte elev. Dette foregår i et samarbejde mellem skolens lærere og vejleder. Desuden er det meget væsentligt, at forældrene er med i processen, når den enkelte elev skal vælge fremtidig skole / uddannelse.På Rebild Efterskole står én eller to af lærerne for vejledningen af eleverne. Vi følger de lovbestemte procedurer og arbejder på – i samarbejde med forældrene – at eleverne bliver mere afklarede med deres fremtidige studievalg / arbejdsliv.

Vejledningen foregår i en vekselvirkning mellem klassevejledning, gruppevejledning og vejledning enkeltvis efter behov.
Én uge om året har vi en brobygnings-/praktikuge. Det betyder at 9. klasse kan vælge enten praktik i nærområdet eller brobygning. For 10. klasse er der obligatorisk brobygning i den pågældende uge.

Vores store fordel på Rebild Efterskole er, at vi har eleverne tæt på og kender dem både i det faglige og det sociale / personlige virke. Det giver os en større forståelse af den enkelte elev og et bredere grundlag at vurdere ud fra.

Vi har fire klasser på Rebild Efterskole. To 9.klasser og to 10. klasser.

Vi skifter mellem undervisning på klasserne, niveaudelt undervisning, projekter, fagdage m.m.